0983 32 82 92

CITOLE CT5233VH

4.150.000

Mã sản phẩm: CT5233VH
Thương hiệu: CITOLE
Sản phẩm được sản xuất bằng đá tự nhiên chân chấu